FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail

CONCURS DIBUIX 2015

III Concurs de Dibuix Infantil i Juvenil

1. PARTICIPANTS:
Obert a tots els nens i nenes de la zona que hi vulguin participar. Tots els participants rebran un petit estoig amb 5 llapiços de colors com a obsequi.

S’estableixen 3 categories segons els cicles formatius.

* Categoria INFANTIL: Nens 1er i 2on cicle Educació infantil fins 6 anys d’edat (P3, P4, P5)
* Categoria PRIMARIA A: Alumnes dels Cicles Inicial i Mitjà. (1,2,3,4)
* Categoria PRIMARIA B: Alumnes del Cicle Superior. (5, 6)

2. TÈCNICA:
Totalment lliure. Es poden fer servir tot tipus de tècnica de dibuix (aquarel·la, llapis, carbó, cera, tempera…) sempre que s’adapti al format de paper DIN A4. És un concurs de dibuix, no de manualitats.
A la sala d’espera de la Clínica hi ha taules, papers i llapiços de colors per a poder fer el dibuix en allà si es desitja.

3. TEMA:
El tema serà: La meva mascota i el veterinari.

4. PRESENTACIÓ:
Al darrera del dibuix escriureu nom i cognoms de l’autor, col·legi, curs i telèfon de contacte d’un familiar. Es presentaran a la recepció de la Clínica o bé es faran en allà mateix. Només un dibuix per nen. Plaç de presentació fins al 21 de Maig 2016.

5. EXPOSICIÓ:
Tots els dibuixos seran exposats a la sala d’espera del Centre Veterinari de Cornellà, des de el 9 de Maig fins al 4 de Juny 2016

6. JURAT:
Serà popular. Recollirem els vots des de el 24 de Maig al  4 de Juny 2016

7. PREMIS:
Hi haurà un premi per categoria, consistent en material de dibuix. S’entregaran a la Clínica a partir de l’ 14 de Juny 2016. S’informarà dels guanyadors a la Clínica i per FACEBOOK (www.facebook.com/veterinario.es)

8. ELS DIBUIXOS:
Podran ser utilitzats pel Centre Veterinari de Cornellà a les seves publicacions, tant en paper com en medis digitals.

9. Participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.